قوانین و مقررات استفاده از سایت

قبل از استفاده از سایت هپی مارکت لطفا قوانین و مقررات را مطالعه کنید. استفاده شما از سایت و خرید از آن، به منزله مطالعه و قبول تمامی این قوانین و شرایط است: