توضیح مهم: کلیه سفارشات هر روز ساعت ۹ صبح بررسی و به واحد تولید ارجاع داده میشوند. سفارش هایی که روز گذشته یا تا قبل از ساعت ۹ صبح امروز ثبت شده اند، همین امروز بین ساعت ۱۴ الی ۱۹ ارسال خواهند شد. در غیر اینصورت در اولین روز کاری بعد ارسال میشوند.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

توضیح مهم: کلیه سفارشات هر روز ساعت ۹ صبح بررسی و به واحد تولید ارجاع داده میشوند. سفارش هایی که روز گذشته یا تا قبل از ساعت ۹ صبح امروز ثبت شده اند، همین امروز بین ساعت ۱۴ الی ۱۹ ارسال خواهند شد. در غیر اینصورت در اولین روز کاری بعد ارسال میشوند.